V souvislosti s mimořádným opatření vlády MZDRP 0173154 ze dne 27.9.2012 můžeme nabízet a prodávat výrobky vyrobené po 31. 12. 2011 pouze pokud jsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. (tzv. rodným listem).
       
          Tyto rodné listy k jednotlivým výrobkům najdete na našich stránkách
www.hyveco.cz/rodne-listy-k-produktum